نام این جواهر یاقوت ارغوانی دهلی خوانده می شود در حقیقت این جواهر از سنگ زیبای آمیتیست بنفش ساخته شده است.در مورد این جواهر خاص داستان های بسیاری گفته شده است این جواهر از یکی از معابد معروف هند توسط یک سوارکار حرفه ایی بنگالی به نام سرهنگ دبیلو فریس دزدیه شده و به کشور انگلستان منتقل شده است بعدها این جواهر به دست هرکسی میرسید به سرنوشت شوم و نحسی مبتلا می شد تا اینکه در نهایت در یک حراجی به موزه طبیعی لندن فروخته شد و الان در آن مکان نگهداری می گردد.